Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích thu thập thông tin khách hàng:

 • Làm báo giá sản phẩm cho khách hàng.
 • Làm phiếu nhận hàng cho khách hàng.
 • Để tiện cho công việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm đến với khách hàng.
 • Để thông báo cho khách hàng của mình những chính sách mới.
 • Để trao đổi thông tin mua bán, hợp đồng mẫu được nhanh chóng cũng như gửi hóa đơn điện tử.
 • Đối chiếu thông tin của khách hàng trên cổng thông tin quốc gia phục vụ cho việc xuất và gửi hóa đơn điện tử.

2. Những thông tin thu thập từ khách hàng:

 • Tên khách hàng nếu là cá nhân. Tên công ty, tổ chức nếu là doanh nghiệp.
 • Địa chỉ giao, nhận hàng hóa.
 • Số điện thoại người mua, nhận hàng.
 • Email người mua, nhận hàng.

3. Hình thức thu thập thông tin:

 • Nhận thông tin khách hàng khi gặp trực tiếp tại địa điểm kinh doanh.
 • Nhận thông tin qua tin nhắn khi khách hàng điện thoại đến hotline của chúng tôi.
 • Nhận thông tin người dùng qua email được gửi vào email công ty.

4. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng:

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào những việc hoàn toàn chính đáng, được sự đồng ý chấp thuận của khách hàng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cho một bên thứ 3 nếu không được khách hàng đồng ý. Chỉ cung cấp thông tin của khách hàng khi nó có lợi với khách hàng và được sự cho phép của khách hàng. Nhưng chúng tôi vẫn sẻ phải cung cấp thông tin cho bên thứ 3 trong một số trường hợp sau: 

 • Được sự cho phép của khách hàng.
 • Theo yêu cầu của các tổ chức, cơ quan, chính phủ, nhà nước khi xác nhận được việc làm đó là hợp pháp và không vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

 • Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Ðại Hưng
 • Số 9, Ðường số 7, Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Tp.HCM
 • Tel: (028) 39622857 – 39627761 – 39623270
 • Fax: 84-28 3962 0989
 • E-mail: toandaihung@hcm.fpt.vn

6. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng:

 • Thông tin sẽ được giữ lại cho đến khi 2 bên kết thúc việc kinh doanh của nhau

7. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:

 • Cam kết bảo mật tuyệt đối 100% không cung cấp thông tin khách hàng nếu điều đó gây bất lợi, khó khăn cho khách hàng.
 • Không cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức khi xác nhận được nó không hợp pháp với pháp luật của nhà nước Việt Nam.